SAPANCA BELEDİYESİ EKİM AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI 2 EKİM 2014 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 16:00'DA CANLI YAYINDA
1-İlçemiz Ünlüce Mahallesi 262 nolu parselin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar plan Tadilatının İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
2-1/1000 ölçekli Uygulama imar planları plan notlarına istinat duvarları ile ilgili plan hükmü ilave edilmesine ilişkin İmar Komisyon raporunun görüşülmesi.
3- Belediyemize ait 2015 Mali yılı Tahmini Bütçesinin görüşülmesi.
4-Belediyemize ait 2015 Mali yılı Gelir Gider Tarifelerinin görüşülmesi.
5-Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kurtköy Mahallesi G24d10a-1-a, G24-a9-102-b pafta, 889 nolu parselde kayıtlı bulunan 70.904m2 yerin satışı için Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
6-İlçemiz Hacımercan Spor Kulübüne Spor Müsabakalarında kullanılmak üzere 54 ER 567 plakalı IVECO marka Otobüslerin Tahsis edilmesinin görüşülmesi.
7-Moldovyanın Türk özel Bölgesi olan Komrat Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeşlik ve işbirliği yapılası konusunda protokol yapılması için Belediye Başkanına yetki verilmesinin görüşülmesi.
8-Gündem dışından gelen evrakların görüşülmesi.
Sapanca Belediyesi