• Sapanca

  27°C

  Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı

Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplanıyor


Sapanca Belediyesi olağan meclis toplantısı 3 Mayıs 2017 Çarşamba günü saat 16:00’da toplanıyor. Meclis toplantısı canlı olarak yayınlanacaktır.

Canlı Yayın İçin Tıklayınız...

 1. Belediyemize ait 2016 mali yılı Bütçe Kesin Hesabının görüşülmesi.
 2. İlçemiz Kırkpınar Soğuksu Mahallesi, 16 pafta 642 parselde  Belediyemizin 4/3 hissesine tekabül eden 3939,75 m2 taşınmaz ile müştemilatın ve mülkiyeti Belediyemize ait olan Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi 16 pafta 770 parselde bulunan 5835 m2 taşınmazın, 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e maddesine göre ihale usulü ile 10 yıllığına kiralanabilmesi amacıyla Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
 3. Mülkiyeti Belediyemize ait olan Güldibi Mahallesi 2/1 pafta, 468 parselde bulunan 360 m2 arsa üzerinde 5393 sayılı Belediye Kanunu 18/e ve 38/g maddelerine göre ihale usulü ile kat karşılığında bina yaptırılabilmesi amacıyla Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
 4. Sapanca İlçesi sınırları içerisinde sahil mevkiinde, turizm ve sportif faaliyetleri kapsayacak araç ve gereçlerin işletilmesi, yer belirlenmesi, imalat, hizmet alımı, 10 yıllığına kiraya verilmesi, ilgili kurumlardan gerekli yasal izinlerin alınması için 5393 sayılı Belediye Kanununun 38/g ve 18/e maddelerine göre Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesinin görüşülmesi.
 5. Kırkpınar Hasanpaşa Mahallesi Esen Sokak’ta yeni açılan sokağa “Balaban Sokağı” ismi verilmesine ilişkin imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 6. Göl Mahallesinde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Kreş Alanı” olarak planlanan  taşınmazın  “Dini Tesis Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 7. Rüstempaşa Mahallesi 23 ada 7 ve 8 numaralı parsellerde bulunan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Kent Meydanı” olarak planlanan ve mülkiyeti maliye hazinesine ait parsellerin “Resmi Kurum Alanı” olarak planlanmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait imar komisyon raporunun görüşülmesi.
 8. Rüstempaşa Mahallesi 31 ada 54 numaralı parselde bulunan 7 metrelik imar yolunun kaldırılmasına ilişkin 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğine ait imar komisyonu raporunun görüşülmesi.
 9. Çayiçi Mahallesi 30K3A pafta 97 ada 92 parsel numaralı taşınmazın “Kültür Merkezi” olarak kullanılmak üzere Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden bedelsiz olarak, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/d maddesine göre devir alınmasına ve devir  işlemleri için Belediye Başkanına ve Belediye Encümenine yetki verilmesi konusunun görüşülmesi.
 10. Kurtköy Fatih Mahallesi 895 numaralı parselin kuzeyinde bulunan 5 metrelik yaya yolunun kaldırılmasına yönelik 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin 3194 sayılı imar kanununun 8/b maddesine göre görüşülmesi.
 11. Gündem dışı gelen evrakların görüşülmesi.


Bu haber 517 kez görüntülendi